Chương Trình Việt Ngữ (Vietnamese program)

—————————————————————————————————————————————————————————————————


 

Chương trình Việt ngữ tại Trung Tâm Việt Ngữ Tiếng Mẹ, với mục đích hướng dẫn và trau dồi ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam cho trẻ em trong cộng đồng, giới thiệu đến học sinh một chương trình bao gồm các bài học giảng dạy các em về kỹ năng đọc, viết, và nói tiếng Việt cùng với một số nét điển hình về đất nước, con người, và văn hóa Việt Nam.

.

Hầu hết toàn bộ chương trình Việt ngữ tại Trung Tâm Việt Ngữ Tiếng Mẹ được đúc kết trong bộ sách BÀI HỌC VIỆT NGỮ bao gồm 5 quyển đã được soạn thảo tại trung tâm và áp dụng vào các lớp học theo thứ tự và mục đích như sau:

 

1/ BÀI HỌC VIỆT NGỮ Vỡ Lòng (dành cho lớp Vỡ Lòng):

- giới thiệu các nguyên âm tiếng Việt và các dấu thanh trong tiếng Việt

- giới thiệu một số từ vựng đơn giản

- hướng dẫn một số câu nói về các đề tài sinh hoạt ở nhà và ở lớp

- giới thiệu một số bài hát thiếu nhi

2/ BÀI HỌC VIỆT NGỮ Lớp Một (dành cho lớp 1A & 1B):

- giới thiệu và hướng dẫn cách phát âm chuẩn các mẫu tự tiếng Việt (và khi kết hợp với các dấu lập chữ & dấu lập thanh trong tiếng Việt)

- giới thiệu và hướng dẫn cách phát âm chuẩn các phụ âm kép trong tiếng Việt và một số vần 2 chữ

- giới thiệu một số từ vựng theo các mẫu tự, phụ âm kép, và vần đã học

- hướng dẫn dùng tên Việt Nam (nếu có), viết và nói họ tên theo cách Việt Nam

- hướng dẫn cách xưng hô và chào hỏi trong phạm vi gia đình & lớp học

- hướng dẫn đếm số từ hàng đơn vị đến hàng ngàn

- hướng dẫn nói một (1) câu trọn vẹn về một số đề tài cá nhân và gia đình

3/ BÀI HỌC VIỆT NGỮ Lớp Hai (dành cho lớp 2A & 2B):

- giới thiệu và hướng dẫn cách phát âm chuẩn các vần 2 chữ trong tiếng Việt

- giới thiệu một số từ vựng theo các vần đã học

- hướng dẫn gọi tên các phương hướng trong tiếng Việt

- hướng dẫn xử dụng các đơn vị thời gian trong tiếng Việt

- hướng dẫn nói ba (3) câu trọn vẹn về một số đề tài thuộc sở thích cá nhân, con người, thiên nhiên, và môi trường sinh hoạt

4/ BÀI HỌC VIỆT NGỮ Lớp Ba (dành cho lớp 3A & 3B):

- giới thiệu và hướng dẫn cách phát âm chuẩn các vần 3 chữ & các vần 4 chữ trong tiếng Việt

- giới thiệu một số từ vựng theo các vần đã học

- hướng dẫn cách đếm số thứ tự

- hướng dẫn cách nói giờ

- hướng dẫn cách xưng hô và chào hỏi trong phạm vi họ hàng & xã hội

- hướng dẫn nói năm (5) câu trọn vẹn về một số đề tài thuộc văn hóa, nghệ thuật, xã hội, thế giới, ý tưởng, đất nước Việt Nam, và văn hóa Việt

5/ BÀI HỌC VIỆT NGỮ – Người Việt, Nước Việt (dành cho lớp 4A, 4B, 5A, & 5B):

- rèn luyện khả năng đọc hiểu, viết chính tả, nghe, đặt và trả lời câu hỏi thông qua các bài huyền sử & các nhân vật lịch sử của Việt Nam

- giới thiệu từ vựng tổng quát

- giới thiệu văn phạm căn bản

- rèn luyện cách đặt câu

 

Ngoài ra, chương trình Việt ngữ tại Trung Tâm Việt Ngữ Tiếng Mẹ còn có các lớp Đàm Thoại (dành cho những học sinh đã hoàn tất lớp Năm tại trung tâm và/hoặc bộ sách BÀI HỌC VIỆT NGỮ nêu trên) với giáo trình được đặc biệt soạn thảo theo mục đích như sau:

1/ Lớp ĐÀM THOẠI I:

- trau dồi khả năng giao tiếp, đối thoại, và thuyết trình bằng tiếng Việt thông qua các đề tài về sinh hoạt xã hội, thời sự, lịch sử Việt, và âm nhạc Việt

- trau dồi khả năng phát âm, chính tả, và văn phạm tiếng Việt

- trau dồi khả năng chọn lọc từ ngữ trong đối thoại & hành văn

2/ Lớp ĐÀM THOẠI II:

- trau dồi khả năng bàn luận và tranh luận bằng tiếng Việt thông qua các đề tài về văn hóa & tư tưởng Việt trong phong tục, cổ tích, truyền thuyết, ca dao, tục ngữ, văn học, thi ca

- trau dồi khả năng phát âm, chính tả, và văn phạm tiếng Việt

- trau dồi khả năng chọn lọc từ ngữ trong đối thoại & hành văn

 


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

120x600 ad code [Inner pages]

Recently Commented

  • XH: Rất may, việc gìn giữ nét đẹp của tiếng Việt vẫn nằm ở mối quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, nếu chúng ta cho...
  • hannhuswru: Tôi có tranh luận với một cậu em về vấn đề này. Tìm được trang web tôi thấy có vài điều cần trao đổi với...
  • XH: Xin chào Kim Tin, Trước hết, xin cảm ơn Kim Tin đã cho nhận xét và đóng góp ý kiến. Về đề nghị sử dụng từ...
  • Kim Tin: Xin chào, tôi thường cũng thường xuyên sử dụng “liên hệ” trong thông báo Ví dụ thông báo trong...
  • vothanhha: Hihi. các bạn cố gắng lên nha. Tiếng Việt mình ngĩ không khó đâu. Nếu cần liên hệ với mình nha: yahoo:...