Giáo Trình Lớp Ba

Tài Liệu: sách BÀI HỌC VIỆT NGỮLớp Ba của TTVN Tiếng Mẹ

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Giáo Trình Lớp Ba A

 

BÀI 1:
- Vần ACH, ÊCH, ICH
- Tập nói: cách đếm số thứ tự

 

BÀI 2:
- Vần ANG, ĂNG, ÂNG
- Tập nói: cách nói giờ

 

BÀI 3:
- Vần ANH, ÊNH, INH
- Tập nói (5 câu): một câu truyện

 

BÀI 4:
- Vần ENG, ONG, ÔNG
- Tập nói (5 câu): một bức tranh

 

BÀI 5:
- Vần UNG, ƯNG
- Tập nói (5 câu): một tổ chức từ thiện

 

BÀI 6:
- Vần IÊU, YÊU
- Tập nói (5 câu): một quốc gia ngoài Hoa Kỳ & Việt Nam

 

BÀI 7:
- Vần OAI, OAY, OAO, OEO
- Tập nói (5 câu): phong trào giữ màu xanh cho Trái Đất

 

BÀI 8:
- Vần UÂY, UÔI, UYA, UYU
- Tập nói: ôn lại các mẫu câu trong các đề tài trước

 

◊ THI GIỮA KHÓA

 

BÀI 9:
- Vần ƯƠI, ƯƠU
- Tập nói (5 câu): một chuyến du lịch

 

BÀI 10:
- Vần IÊC, IÊM, IÊN
- Tập nói (5 câu): thần tượng

 

BÀI 11:
- Vần IÊP, IÊT
- Tập nói (5 câu): nghề nghiệp dự định trong tương lai

 

BÀI 12:
- Vần OAC, OĂC
- Tập nói (5 câu): một ước mơ

 

BÀI 13:
- Vần OAM, OĂM, OAN, OĂN
- Tập nói (5 câu): ngôi nhà ước mơ

 

BÀI 14:
- Vần OAT, OĂT, OAP
- Tập nói (5 câu): một công viên tự thiết kế

 

BÀI 15:
- Vần OEM, OEN, OET
- Tập nói: ôn lại các mẫu câu trong các đề tài trước

 

◊ THI CUỐI KHÓA

 

 

Giáo Trình Lớp Ba B

 

BÀI 16:
- Vần UÂN, UÂT
- Tập nói: cách xưng hô & chào (trong phạm vi họ hàng)

 

BÀI 17:
- Vần UÔC, ƯƠC
- Tập nói: cách xưng hô & chào (trong phạm vi xã hội)

 

BÀI 18:
- Vần UÔM, ƯƠM
- Tập nói (5 câu): ý nghĩa của tên

 

BÀI 19:
- Vần UÔN, ƯƠN
- Tập nói (5 câu): sinh quán

 

BÀI 20:
- Vần UÔT, ƯƠT
- Tập nói (5 câu): một món ăn Việt Nam

 

BÀI 21:
- Vần UYT, ƯƠP
- Tập nói (5 câu): một loại hoa ở Việt Nam

 

BÀI 22:
- Vần YÊM, YÊN, YÊT
- Tập nói (5 câu): một loại trái cây ở Việt Nam

 

BÀI 23:
- Vần IÊNG, YÊNG
- Tập nói: ôn lại các mẫu câu trong các đề tài trước

 

◊ THI GIỮA KHÓA

 

BÀI 24:
- Vần OACH, OANH
- Tập nói (5 câu): một phong tục ở Việt Nam

 

BÀI 25:
- Vần OANG, OĂNG
- Tập nói (5 câu): một thắng cảnh ở Việt Nam

 

BÀI 26:
- Vần OENG, OONG
- Tập nói (5 câu): một vùng biển ở Việt Nam

 

BÀI 27:
-Vần UÂNG, UÔNG, ƯƠNG
- Tập nói (5 câu): một ngọn núi ở Việt Nam

 

BÀI 28:
- Vần UÊCH, UÊNH
- Tập nói (5 câu): một con sông ở Việt Nam

 

BÀI 29:
- Vần UYCH, UYNH
- Tập nói (5 câu): cảm nghĩ về Việt Nam

 

BÀI 30:
- Vần UYÊN, UYÊT
- Tập nói: ôn lại các mẫu câu trong các đề tài trước

 

◊ THI CUỐI KHÓA

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

120x600 ad code [Inner pages]

Recently Commented

  • XH: Rất may, việc gìn giữ nét đẹp của tiếng Việt vẫn nằm ở mối quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, nếu chúng ta cho...
  • hannhuswru: Tôi có tranh luận với một cậu em về vấn đề này. Tìm được trang web tôi thấy có vài điều cần trao đổi với...
  • XH: Xin chào Kim Tin, Trước hết, xin cảm ơn Kim Tin đã cho nhận xét và đóng góp ý kiến. Về đề nghị sử dụng từ...
  • Kim Tin: Xin chào, tôi thường cũng thường xuyên sử dụng “liên hệ” trong thông báo Ví dụ thông báo trong...
  • vothanhha: Hihi. các bạn cố gắng lên nha. Tiếng Việt mình ngĩ không khó đâu. Nếu cần liên hệ với mình nha: yahoo:...