Danh Sách Bảo Trợ (Our Sponsors)

—————————————————————————————————————————————————————————————-


—————————————————————————————————–

Yêu quý tiếng Việt, trân trọng giữ gìn ngôn ngữ Việt, và hết lòng bảo trợ Trung Tâm Việt Ngữ Tiếng Mẹ

—————————————————————————————————–

.

—————————————————————————————————

TTVN Tiếng Mẹ xin chân thành cảm ơn về sự đóng góp của quý vị.

Quý vị đã và đang góp phần bảo tồn tiếng Việt mến yêu.

—————————————————————————————————

.

.

Khóa I / 2017-2018

.

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

P/H Lee Richard & Khanh-Linh — $100.00

P/H Nguyễn Y Phương — bút chì, bút viết bảng, & giấy viết

P/H Quách Bạch Nguyệt — $100.00

P/H Trầm Hưng — giấy viết

P/H Trầm Minh Đức — túi sơ cấp cứu

Trần Thái Thiên Kiều — băng & thuốc sơ cấp cứu

P/H Trần Tú Quyên — $100.00

(thân hữu không nêu tên) $300.00

.

.

Khóa II / 2016-2017

.

Nguyệt San Bút Tre — $932.22

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

P/H Nguyễn Bá Hảo — $50.00

P/H Nguyễn Y Phương — bút chì & giấy viết

P/H Nguyễn Yến Nga — bút chì, bút viết bảng, & giấy viết

P/H Ong Trang — bút chì, bút viết bảng, & giấy viết

P/H Trần Tú Quyên — $100.00

P/H Trương Lynn — bút chì & bút viết bảng

Bảng chi thu KII/16-17 (xin nhấn vào đây để xem chi tiết)

.

.

Khóa I / 2016-2017

.

Nguyệt San Bút Tre — $1050.00

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

For Nails Only — $100.00

P/H Lee Richard & Khanh-Linh — $100.00

P/H Nguyễn Thị Thanh Yến — $100.00

P/H Trần Thiên Kiều — viết màu & thẻ ghi chú

P/H Trương Lynn — giấy vệ sinh

Trần Thị Diệu Hằng — bút chì

Bảng chi thu KI/16-17 (xin nhấn vào đây để xem chi tiết)

.

.

Khóa II / 2015-2016

.

Nguyệt San Bút Tre — $750.00

Cộng Đồng Việt Nam Arizona $300.00

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

P/H Nguyễn Minh Thu — $100.00

(thân hữu không nêu tên) $300.00

Bảng chi thu KII/15-16 (sẽ được xuất trình theo yêu cầu)

.

.

Khóa I / 2015-2016

.

Nguyệt San Bút Tre — $1051.86

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

P/H Lâm Thủy Tyra — giấy vệ sinh & vật dụng vệ sinh

P/H Lý Thành Tôn & P/H Nguyễn Minh Thu — $100.00

P/H Nguyễn Quang Trình & Mỹ Hạnh — $100.00

Tu viện Phước Tường — $100.00

P/H Quách Bạch Lan — bút ghi bảng

P/H Quách Bạch Nguyệt — $100.00

(thân hữu không nêu tên) dụng cụ vệ sinh

Bảng chi thu KI/15-16  (sẽ được xuất trình theo yêu cầu)

.

.

Khóa II / 2014-2015

.

Nguyệt San Bút Tre — $405.89

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

P/H Lâm Thủy Tyra$80.00

P/H Hà Loan — $100.00

H/S Nguyễn Duygiấy viết

P/H Quách Bạch Lankhăn giấy

P/H Quách Bạch Nguyệt — $100.00

P/H Tăng Mỹ Tâm — $100.00

P/H Trương Lynngiấy vệ sinh

Bảng chi thu KII/14-15 (sẽ được xuất trình theo yêu cầu)

.

.

Khóa I / 2014-2015

 .

Nguyệt San Bút Tre — $1054.52

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

Thầy Lê Phước Hưng máy in

PHHS Lớp 1B (KI/14-15) — $50.00

P/H Mai Thị Tuyết — $150.00

H/S Ngô Gracie — $20.00

P/H Nguyễn Mỹ Hạnh — bút chì

P/H Phạm Hiếu máy in & giấy in

H/S Phan Sarah & Shannon — $20.00

Tu viện Phước Tường — $100.00

P/H Quách Bạch Nguyệt — vật dụng vệ sinh

H/V Thôi Theresa Bonnie — bút chì

P/H Trần Dominic dụng cụ văn phòng, bút ghi bảng

H/S Trần Lê Gia Hân — $50.00

P/H Trần Quốc Uy giấy in

P/H Trần Tú Quyên — bút chì

VIP Payment Solutions — $100.00

Đoàn Nghệ Thuật Tổng Hợp Xương Rồng Trắng — $300.00

Bảng chi thu KI/14-15 (sẽ được xuất trình theo yêu cầu)

.

.

Khóa II / 2013-2014

.

H/S Bùi Hoàng Huy — bút chì & bông xóa

Nguyệt San Bút Tre — $151.28

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

H/S Đỗ AnthonyĐỗ Katie$40.00

Dr. Ki Ngô’s Dentistry — $800.00

H/S Nguyễn Dim Ly Kelly, Ly Na, & Ryan$60.00

H/S Nguyễn Duybút mực, bút chì & bông xóa

P/H Nguyễn Quang Trình & Nguyễn Mỹ Hạnh — $100.00

H/S Phạm Đăng Khoa Kenneth$20.00

Ông Phạm Xuân Bình — $20.00

H/S Phan Gia Lâm$20.00

Tu viện Phước Tường — $100.00

H/V Thôi Đc & Theresa Bonnie$40.00 & bút chì

P/H Trần Dominic bảng nhỏ & phấn, bút ghi bảng

P/H Trần Hưng & Quách Nguyệt — $100.00

P/H Trần Thị Diệu Hằng $100.00

Trần Thị Xuân Dung — bút chì

P/H Trần Tú Quyên $100.00 & bút chì

P/H Trương Lynn $100.00

H/S Trương Văn Tâm An & Trương Thị Tâm Uyên$50.00

P/H Văn Dũng & Hà Loan — $100.00

H/S Võ Th Trân Châu Jennifer$20.00

(thân hữu không nêu tên) $200.00 & dụng cụ vệ sinh

Bảng chi thu KII/13-14 (sẽ được xuất trình theo yêu cầu)

.

.

Khóa I / 2013-2014

.

Ông Đặng Thế Khương — $100.00

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

Hội Á Mỹ Cao Niên AZ — 15 ghế xếp & $205.00

Huỳnh Thị Hạnh Tâm — $200.00

P/H Lê Cẩm Lân — $100.00

P/H Lê Thị Xuân Anh — $50.00

P/H Quách Bạch Lan — bút ghi bảng, vật dụng vệ sinh

P/H Tô Ngọc Hương — bút chì

P/H Trần Tú Quyên — bút chì

Bảng chi thu KI/13-14 (sẽ được xuất trình theo yêu cầu)

.

.

Khóa II / 2012-2013

    .

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

Hội Á Mỹ Cao Niên AZ — $100.00

Huỳnh Thị Hạnh Tâm — $160.00

P/H Cẩm Lân — $100.00

P/H Lê Thị Xuân Anh — $100.00

Ông Lê Thuận — $200.00

P/H Nguyễn Mỹ Hạnh — $50.00

P/H Ong Trang

P/H Vũ Thị Nguyệt

  .

   .

Khóa I / 2012-2013

   .

P/H Bùi Thúy Hồng

Hội Á Mỹ Cao Niên AZ — $125.00

P/H Lê Thị Ngọc Tâm — $20.00

P/H Lê Thị Xuân Anh — $50.00

Ông Lê Thuận — $100.00

P/H Ngô Nancy

P/H Nguyễn Mỹ Hạnhbút ghi bảng

P/H Nguyễn Văn Thảo & Leslievật dụng vệ sinh

P/H Võ Phạm Đức — giấy viết

P/H Vũ Hạnh

 .

  .

Khóa II / 2011-2012

 

P/H Bùi Thúy Hồng — máy gọt bút chì

Hoàng Thúy Hoan (Kristine) — bút chì

Hội Á Mỹ Cao Niên AZ — $220.00

Ông Lê Thuận — $200.00

P/H Nguyễn Minh Thu — máy gọt bút chì

P/H Nguyễn Mỹ Hạnh — $5.00

  .

  .

Khóa I / 2011-2012

  .

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

P/H Huỳnh Cindy — $5.00

Thầy Huỳnh Thái An — $10.00

P/H Lê Như Thủy

P/H Nguyễn Mỹ Hạnhbút ghi bảng

P/H Phạm Bùi Mỹ — bút ghi bảng

P/H Trương Văn Thành — $100.00

.

 .

Khóa II / 2010-2011

 .

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

Kimberly’s Bridal & Flower in Phoenix, AZ — $75.00

♦ P/H Phạm Quang Lộc — thu hình

Sifu Ray Carbullido (www.dragongatesanctuary.com) — $300.00

 .

.

Khóa I / 2010-2011

.

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

P/H Lê Thị Xuân Anh — $20.00

P/H Ngô Văn Tây (Steve) & Mai Lan (Kelly) — $20.00 & khăn giấy

P/H Nguyễn Chad — $5.00

P/H Nguyễn Minh Thu — $20.00

P/H Nguyễn Thúy Nga (Nancy) — $50.00

 .

 .

Khóa II / 2009-2010

 .

♦ P/H Cao Trinh — $10.00

Huỳnh Thị Quỳnh Như (Hoa Hậu miền Nam AZ 2010) — $100.00

P/H Lê Cathy — tập giấy

P/H Ngô Văn Tây (Steve) & Mai Lan (Kelly)  — $10.00

♦ Ông Nguyễn Đức — $10.00

P/H Nguyễn Thúy Nga (Nancy) — $50.00

P/H Phạm Quang Lộc — thu hình

P/H Vũ Thịnh

 .

 .

Khóa I / 2009-2010

 .

P/H Nguyễn Thúy Nga (Nancy) — $50.00

H/S Thái Andrew — $5.00

 .

 .

Khóa II / 2008-2009

.

P/H Hà Mạnh Hưng — $5.00

Huỳnh Thị Hạnh Tâm — $5.00

P/H Laurie Wyatt — $70.00

P/H Lý Thành Tôn — $10.00

P/H Nguyễn Bá Hảo — $5.00

P/H Phạm Bùi Mỹ — $25.00

 .

 .

Khóa I / 2008-2009

 .

P/H Đoàn Trung Chánh — $100.00

P/H Lê Cathy — tập giấy

P/H Nguyễn Michael — $100.00

P/H Nguyễn Minh Thu — $20.00

 .

 .

Khóa II / 2007-2008

 .

Thi sĩ Lý Thảo Yên — $200.00

 .

.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

120x600 ad code [Inner pages]

Recently Commented

  • XH: Rất may, việc gìn giữ nét đẹp của tiếng Việt vẫn nằm ở mối quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, nếu chúng ta cho...
  • hannhuswru: Tôi có tranh luận với một cậu em về vấn đề này. Tìm được trang web tôi thấy có vài điều cần trao đổi với...
  • XH: Xin chào Kim Tin, Trước hết, xin cảm ơn Kim Tin đã cho nhận xét và đóng góp ý kiến. Về đề nghị sử dụng từ...
  • Kim Tin: Xin chào, tôi thường cũng thường xuyên sử dụng “liên hệ” trong thông báo Ví dụ thông báo trong...
  • vothanhha: Hihi. các bạn cố gắng lên nha. Tiếng Việt mình ngĩ không khó đâu. Nếu cần liên hệ với mình nha: yahoo:...