Danh Sách Bảo Trợ (Our Sponsors)

—————————————————————————————————————————————————————————————-


—————————————————————————————————–

Yêu quý tiếng Việt, trân trọng giữ gìn ngôn ngữ Việt, và hết lòng bảo trợ Trung Tâm Việt Ngữ Tiếng Mẹ

—————————————————————————————————–

.

DobsonWarnerDentistry07

—————————————————————————————————

TTVN Tiếng Mẹ xin chân thành cảm ơn về sự đóng góp của quý vị.

Quý vị đã và đang góp phần bảo tồn tiếng Việt mến yêu.

—————————————————————————————————

.

.

Khóa II / 2017-2018

.

Nguyệt San Bút Tre — $300.00

State Farm Insurance Company — $500.00

Bảng chi thu KII/17-18 (xin nhấn vào đây để xem chi tiết)

.

.

Khóa I / 2017-2018

.

Nguyệt San Bút Tre — $900.00

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

P/H Lee Richard & Khanh-Linh — $100.00

P/H Nguyễn Bá Hảo — $50.00

P/H Nguyễn Y Phương — bút chì, bút viết bảng, & giấy viết

P/H Quách Bạch Nguyệt — $100.00

P/H Trầm Hưng — giấy viết

P/H Trầm Minh Đức — túi sơ cấp cứu

Trần Thái Thiên Kiều — băng & thuốc sơ cấp cứu

P/H Trần Tú Quyên — $100.00

(thân hữu không nêu tên) $300.00

Bảng chi thu KI/17-18 (xin nhấn vào đây để xem chi tiết)

.

.

Khóa II / 2016-2017

.

Nguyệt San Bút Tre — $932.22

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

P/H Nguyễn Bá Hảo — $50.00

P/H Nguyễn Y Phương — bút chì & giấy viết

P/H Nguyễn Yến Nga — bút chì, bút viết bảng, & giấy viết

P/H Ong Trang — bút chì, bút viết bảng, & giấy viết

P/H Trần Tú Quyên — $100.00

P/H Trương Lynn — bút chì & bút viết bảng

Bảng chi thu KII/16-17 (sẽ được xuất trình theo yêu cầu)

.

.

Khóa I / 2016-2017

.

Nguyệt San Bút Tre — $1050.00

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

For Nails Only — $100.00

P/H Lee Richard & Khanh-Linh — $100.00

P/H Nguyễn Thị Thanh Yến — $100.00

P/H Trần Thiên Kiều — viết màu & thẻ ghi chú

P/H Trương Lynn — giấy vệ sinh

Trần Thị Diệu Hằng — bút chì

Bảng chi thu KI/16-17  (sẽ được xuất trình theo yêu cầu)

.

.

Khóa II / 2015-2016

.

Nguyệt San Bút Tre — $750.00

Cộng Đồng Việt Nam Arizona $300.00

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

P/H Nguyễn Minh Thu — $100.00

(thân hữu không nêu tên) $300.00

Bảng chi thu KII/15-16 (sẽ được xuất trình theo yêu cầu)

.

.

Khóa I / 2015-2016

.

Nguyệt San Bút Tre — $1051.86

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

P/H Lâm Thủy Tyra — giấy vệ sinh & vật dụng vệ sinh

P/H Lý Thành Tôn & P/H Nguyễn Minh Thu — $100.00

P/H Nguyễn Quang Trình & Mỹ Hạnh — $100.00

Tu viện Phước Tường — $100.00

P/H Quách Bạch Lan — bút ghi bảng

P/H Quách Bạch Nguyệt — $100.00

(thân hữu không nêu tên) dụng cụ vệ sinh

Bảng chi thu KI/15-16  (sẽ được xuất trình theo yêu cầu)

.

.

Khóa II / 2014-2015

.

Nguyệt San Bút Tre — $405.89

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

P/H Lâm Thủy Tyra$80.00

P/H Hà Loan — $100.00

H/S Nguyễn Duygiấy viết

P/H Quách Bạch Lankhăn giấy

P/H Quách Bạch Nguyệt — $100.00

P/H Tăng Mỹ Tâm — $100.00

P/H Trương Lynngiấy vệ sinh

Bảng chi thu KII/14-15 (sẽ được xuất trình theo yêu cầu)

.

.

Khóa I / 2014-2015

 .

Nguyệt San Bút Tre — $1054.52

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

Thầy Lê Phước Hưng máy in

PHHS Lớp 1B (KI/14-15) — $50.00

P/H Mai Thị Tuyết — $150.00

H/S Ngô Gracie — $20.00

P/H Nguyễn Mỹ Hạnh — bút chì

P/H Phạm Hiếu máy in & giấy in

H/S Phan Sarah & Shannon — $20.00

Tu viện Phước Tường — $100.00

P/H Quách Bạch Nguyệt — vật dụng vệ sinh

H/V Thôi Theresa Bonnie — bút chì

P/H Trần Dominic dụng cụ văn phòng, bút ghi bảng

H/S Trần Lê Gia Hân — $50.00

P/H Trần Quốc Uy giấy in

P/H Trần Tú Quyên — bút chì

VIP Payment Solutions — $100.00

Đoàn Nghệ Thuật Tổng Hợp Xương Rồng Trắng — $300.00

Bảng chi thu KI/14-15 (sẽ được xuất trình theo yêu cầu)

.

.

Khóa II / 2013-2014

.

H/S Bùi Hoàng Huy — bút chì & bông xóa

Nguyệt San Bút Tre — $151.28

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

H/S Đỗ AnthonyĐỗ Katie$40.00

Dr. Ki Ngô’s Dentistry — $800.00

H/S Nguyễn Dim Ly Kelly, Ly Na, & Ryan$60.00

H/S Nguyễn Duybút mực, bút chì & bông xóa

P/H Nguyễn Quang Trình & Nguyễn Mỹ Hạnh — $100.00

H/S Phạm Đăng Khoa Kenneth$20.00

Ông Phạm Xuân Bình — $20.00

H/S Phan Gia Lâm$20.00

Tu viện Phước Tường — $100.00

H/V Thôi Đc & Theresa Bonnie$40.00 & bút chì

P/H Trần Dominic bảng nhỏ & phấn, bút ghi bảng

P/H Trần Hưng & Quách Nguyệt — $100.00

P/H Trần Thị Diệu Hằng $100.00

Trần Thị Xuân Dung — bút chì

P/H Trần Tú Quyên $100.00 & bút chì

P/H Trương Lynn $100.00

H/S Trương Văn Tâm An & Trương Thị Tâm Uyên$50.00

P/H Văn Dũng & Hà Loan — $100.00

H/S Võ Th Trân Châu Jennifer$20.00

(thân hữu không nêu tên) $200.00 & dụng cụ vệ sinh

Bảng chi thu KII/13-14 (sẽ được xuất trình theo yêu cầu)

.

.

Khóa I / 2013-2014

.

Ông Đặng Thế Khương — $100.00

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

Hội Á Mỹ Cao Niên AZ — 15 ghế xếp & $205.00

Huỳnh Thị Hạnh Tâm — $200.00

P/H Lê Cẩm Lân — $100.00

P/H Lê Thị Xuân Anh — $50.00

P/H Quách Bạch Lan — bút ghi bảng, vật dụng vệ sinh

P/H Tô Ngọc Hương — bút chì

P/H Trần Tú Quyên — bút chì

Bảng chi thu KI/13-14 (sẽ được xuất trình theo yêu cầu)

.

.

Khóa II / 2012-2013

    .

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

Hội Á Mỹ Cao Niên AZ — $100.00

Huỳnh Thị Hạnh Tâm — $160.00

P/H Cẩm Lân — $100.00

P/H Lê Thị Xuân Anh — $100.00

Ông Lê Thuận — $200.00

P/H Nguyễn Mỹ Hạnh — $50.00

P/H Ong Trang

P/H Vũ Thị Nguyệt

  .

   .

Khóa I / 2012-2013

   .

P/H Bùi Thúy Hồng

Hội Á Mỹ Cao Niên AZ — $125.00

P/H Lê Thị Ngọc Tâm — $20.00

P/H Lê Thị Xuân Anh — $50.00

Ông Lê Thuận — $100.00

P/H Ngô Nancy

P/H Nguyễn Mỹ Hạnhbút ghi bảng

P/H Nguyễn Văn Thảo & Leslievật dụng vệ sinh

P/H Võ Phạm Đức — giấy viết

P/H Vũ Hạnh

 .

  .

Khóa II / 2011-2012

 

P/H Bùi Thúy Hồng — máy gọt bút chì

Hoàng Thúy Hoan (Kristine) — bút chì

Hội Á Mỹ Cao Niên AZ — $220.00

Ông Lê Thuận — $200.00

P/H Nguyễn Minh Thu — máy gọt bút chì

P/H Nguyễn Mỹ Hạnh — $5.00

  .

  .

Khóa I / 2011-2012

  .

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

P/H Huỳnh Cindy — $5.00

Thầy Huỳnh Thái An — $10.00

P/H Lê Như Thủy

P/H Nguyễn Mỹ Hạnhbút ghi bảng

P/H Phạm Bùi Mỹ — bút ghi bảng

P/H Trương Văn Thành — $100.00

.

 .

Khóa II / 2010-2011

 .

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

Kimberly’s Bridal & Flower in Phoenix, AZ — $75.00

♦ P/H Phạm Quang Lộc — thu hình

Sifu Ray Carbullido (www.dragongatesanctuary.com) — $300.00

 .

.

Khóa I / 2010-2011

.

Đỗ Thụy Trúc Ly — phụ trách in sách

P/H Lê Thị Xuân Anh — $20.00

P/H Ngô Văn Tây (Steve) & Mai Lan (Kelly) — $20.00 & khăn giấy

P/H Nguyễn Chad — $5.00

P/H Nguyễn Minh Thu — $20.00

P/H Nguyễn Thúy Nga (Nancy) — $50.00

 .

 .

Khóa II / 2009-2010

 .

♦ P/H Cao Trinh — $10.00

Huỳnh Thị Quỳnh Như (Hoa Hậu miền Nam AZ 2010) — $100.00

P/H Lê Cathy — tập giấy

P/H Ngô Văn Tây (Steve) & Mai Lan (Kelly)  — $10.00

♦ Ông Nguyễn Đức — $10.00

P/H Nguyễn Thúy Nga (Nancy) — $50.00

P/H Phạm Quang Lộc — thu hình

P/H Vũ Thịnh

 .

 .

Khóa I / 2009-2010

 .

P/H Nguyễn Thúy Nga (Nancy) — $50.00

H/S Thái Andrew — $5.00

 .

 .

Khóa II / 2008-2009

.

P/H Hà Mạnh Hưng — $5.00

Huỳnh Thị Hạnh Tâm — $5.00

P/H Laurie Wyatt — $70.00

P/H Lý Thành Tôn — $10.00

P/H Nguyễn Bá Hảo — $5.00

P/H Phạm Bùi Mỹ — $25.00

 .

 .

Khóa I / 2008-2009

 .

P/H Đoàn Trung Chánh — $100.00

P/H Lê Cathy — tập giấy

P/H Nguyễn Michael — $100.00

P/H Nguyễn Minh Thu — $20.00

 .

 .

Khóa II / 2007-2008

 .

Thi sĩ Lý Thảo Yên — $200.00

 .

.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

120x600 ad code [Inner pages]

Recently Commented

  • XH: Rất may, việc gìn giữ nét đẹp của tiếng Việt vẫn nằm ở mối quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, nếu chúng ta cho...
  • hannhuswru: Tôi có tranh luận với một cậu em về vấn đề này. Tìm được trang web tôi thấy có vài điều cần trao đổi với...
  • XH: Xin chào Kim Tin, Trước hết, xin cảm ơn Kim Tin đã cho nhận xét và đóng góp ý kiến. Về đề nghị sử dụng từ...
  • Kim Tin: Xin chào, tôi thường cũng thường xuyên sử dụng “liên hệ” trong thông báo Ví dụ thông báo trong...
  • vothanhha: Hihi. các bạn cố gắng lên nha. Tiếng Việt mình ngĩ không khó đâu. Nếu cần liên hệ với mình nha: yahoo:...