Liên Lạc (Contact Us)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

.

Quý vị có thể liên lạc với Trung Tâm Việt Ngữ Tiếng Mẹ tại:

You can contact us at:

.

Địa điểm (location):

.

Trung Tâm Sinh Hoạt Người Việt (Vietnamese Center)
2051 West Warner Road, Suite 22, Chandler, AZ 85224
(xem bản đồ bên dưới) (see map below)
.
Giờ sinh hoạt (Operating hours): 9:00AM – 12:00PM
vào mỗi Chúa Nhật của khóa học (trừ những ngày nghỉ theo thông báo)

every Sunday of each semester (except to-be-announced holidays)

.

Địa chỉ điện thư (email address): TiengMe@TiengMe.org

.

Điện thoại (telephone): 480.240.0821

.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

.

Bản Đồ – Trung Tâm Việt Ngữ Tiếng Mẹ

Bấm vào bản đồ để xem hình phóng lớn

(click on map to enlarge)

.

.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

120x600 ad code [Inner pages]

Recently Commented

  • XH: Rất may, việc gìn giữ nét đẹp của tiếng Việt vẫn nằm ở mối quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, nếu chúng ta cho...
  • hannhuswru: Tôi có tranh luận với một cậu em về vấn đề này. Tìm được trang web tôi thấy có vài điều cần trao đổi với...
  • XH: Xin chào Kim Tin, Trước hết, xin cảm ơn Kim Tin đã cho nhận xét và đóng góp ý kiến. Về đề nghị sử dụng từ...
  • Kim Tin: Xin chào, tôi thường cũng thường xuyên sử dụng “liên hệ” trong thông báo Ví dụ thông báo trong...
  • vothanhha: Hihi. các bạn cố gắng lên nha. Tiếng Việt mình ngĩ không khó đâu. Nếu cần liên hệ với mình nha: yahoo:...