Bảng Danh Dự (Honor Roll)

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

TM-BDD

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

.

BẢNG DANH DỰ Khóa I/2017-2018

————————————————————

 

HỌC SINH CHUYÊN CẦN

.

♦  Nguyễn Hiếu Lily (lớp 2B)

♦  Trầm Diệu Tâm (lớp 1A)

♦  Trầm Đức Tâm Mindy (lớp 1A)

♦  Trần Khang Brandon (lớp 1B)

♦  Văn Bảo Châu Crystal (lớp 4A)

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

.

BẢNG DANH DỰ Khóa II/2016-2017

————————————————————–

 

HỌC SINH XUẤT SẮC

 

♦  Nguyễn Hậu Hiền Cecilia (lớp 1A)

.

HỌC SINH GIỎI

 

♦  Cooley Andrew Gavin (lớp 1A)

♦  Edinger Hải Bridget (lớp 1A)

♦  Hồ Ngọc Đắc Douglas (lớp 1A)

♦  Lê Thanh Kayla (lớp 1A)

♦  Phan Thùy Mai Ly Lydia (lớp 1A)

♦  Tomaszewicz Rose Emily (lớp 1A)

♦  Trần Huyền Jasmine (lớp 1A)

♦  Trần Khang Brandon (lớp 1A)

♦  Trần Việt Khuê Kayly (lớp 1A)

 

HỌC SINH CHUYÊN CẦN

.

♦  Đỗ Đăng Uyên Emily (lớp 2B)

♦  Nguyễn Hiếu Lily (lớp 2A)

♦  Nguyễn Mỹ Ngân (lớp 2A)

♦  Nguyễn Nam Matthew (lớp 3A)

♦  Nguyễn Trúc Lam (lớp 2A)

♦  Phan Ái Mi Amie (lớp 1B)

♦  Trần Mỹ Phương Helen (lớp 2B)

♦  Văn Bảo Trân Emily (lớp 3A)

♦  Văn Tấn Mạnh (lớp 3A)

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

BẢNG DANH DỰ Khóa I/2016-2017

————————————————————

 

HỌC SINH GIỎI

 

♦  Dương Nguyễn Trúc Linh Sophia (lớp 1A)

♦  Đỗ Đăng Uyên Emily (lớp 2A)

♦  Nguyễn Bảo Nathan (lớp 1A)

♦  Nguyễn Hiếu Lily (lớp 1B)

♦  Nguyễn Luân Quỳnh Thư (lớp 2B)

♦  Phan Ái Mi Amie (lớp 1A)

♦  Trần Lê Gia Hân (lớp 1B)

 

HỌC SINH CHUYÊN CẦN

.

♦  Nguyễn Ái Hảo Hiền (lớp 3B)

♦  Nguyễn Trúc Lam (lớp 1B)

♦  Văn Bảo Trân Emily (lớp 2B)

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

.

BẢNG DANH DỰ Khóa II/2015-2016

————————————————————–

 

HỌC SINH GIỎI

.

.Nguyễn Mai Khánh (lớp 3A)

 

HỌC SINH CHUYÊN CẦN

  .

♦  Nguyễn Mai Trâm (lớp 3A)

.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

BẢNG DANH DỰ Khóa I/2015-2016

————————————————————

 

HỌC SINH GIỎI

 

♦  Thor Phi Long Richard (lớp 3A)

 

HỌC SINH CHUYÊN CẦN

.

♦  Lý Minh Tú Sasha (lớp 3A)

♦  Nguyễn Hoàng Nam (lớp 3A)

♦  Nguyễn Thành Trí (lớp 2A)

♦  Văn Bảo Trân Emily (lớp 2A)

♦  Vũ Văn Nhân Phước (lớp 1A)

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

.

BẢNG DANH DỰ Khóa II/2014-2015

————————————————————–

 

HỌC SINH GIỎI

.

.Phạm Như Thanh (lớp 2A)

.Thor Phi Long Richard (lớp 3A)

 

HỌC SINH CHUYÊN CẦN

  .

♦  Lê Mai Thảo (lớp 1B)

♦  Lý Minh Tú Sasha (lớp 3A)

.Myers Trần Katie (lớp 1A)

.Myers Trần Sydney (lớp 1A)

.Nguyễn April (lớp 2B)

.Nguyễn Hoàng Nam (lớp 2B)

.Nguyễn Trâm Tina (lớp 1B)

.Phạm Emaly (lớp 2B)

♦  Thor Tiểu Khê Lindsey (lớp 3A)

.Trịnh Kristian (lớp 1A)

♦  Văn Tấn Mạnh (lớp 1B)

.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

BẢNG DANH DỰ Khóa I/2014-2015

 ————————————————————

 

HỌC SINH GIỎI

 

♦  Lý Minh Tú Sasha (lớp 2B)

♦  Nguyễn Minh Quân Vincent (lớp 1A)

♦  Nguyễn Mỹ Ngân (lớp 1A)

♦  Nguyễn Vĩnh Hưng Jayden (lớp 1A)

♦  Thor Phi Long Richard (lớp 2B)

♦  Văn Bảo Trân Emily (lớp 1A)

 

HỌC SINH CHUYÊN CẦN

.

♦  Lê Ngọc Yến (lớp 2A)

♦  Nguyễn Trâm Tina (lớp 1A)

♦  Trần Mỹ Tiên Saranna (lớp 1B)

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

.

BẢNG DANH DỰ Khóa II/2013-2014

 ————————————————————-

 

HỌC SINH GIỎI

 

♦  Nguyễn Mai Khánh (lớp 1B)

♦  Phạm Như Thanh (lớp 1B )

♦  Phạm Thiên Ân (lớp 1B)

♦  Thor Phi Long Richard (lớp 2A)

♦  Trần Mỹ Tiên Saranna (lớp 1A)

♦  Văn Bảo Châu Crystal (lớp 2A)

 

HỌC SINH CHUYÊN CẦN

.

♦  Nguyễn Ly Na (lớp 1A)

♦  Phạm Đăng Khoa Kenneth (lớp 5A)

♦  Phan Gia Lâm (lớp 5A)

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

.

BẢNG DANH DỰ Khóa I/2013-2014

 ————————————————————

 

HỌC SINH XUẤT SẮC

 

♦  Lê Ngọc Yến (lớp 1A2)

.

HỌC SINH GIỎI

 

♦  Bùi Hoàng Huy (lớp 1A2)

♦  Đỗ Đăng Khoa Eric (lớp 3A)

♦  Đỗ Đăng Uyên Emily (lớp 1A1)

♦  Lê Đan Thanh Sabrina (lớp 3A)

♦  Lý Tn (lớp 1A2)

♦  Nguyễn Diễm Ly Kelly (lớp 4B)

♦  Nguyễn Phương Mai (lớp 1A2)

♦  Nguyễn Quang Khang Ritchie (lớp 3A)

♦  Nguyễn Tn Hannah (lớp 4B)

♦  Phạm Đăng Khoa Kenneth (lớp 4B)

♦  Phan Gia Lâm (lớp 4B)

 

HỌC SINH CHUYÊN CẦN

.

♦  Nguyễn Mai Khánh (lớp 1B)

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

.

BẢNG DANH DỰ Khóa II/2012-2013

————————————————————–

 

HỌC SINH XUẤT SẮC

 

♦  Thor Phi Long Richard (lớp 1A)

.

HỌC SINH GIỎI

 

♦  Lý Minh Tuấn Brendan (lớp 5B)

♦  Phạm Thiên Ân (lớp 1A)

♦  Thor Tiểu Khê Lindsey (lớp 1A)

♦  Trần Hunter (lớp 1B)

 

HỌC SINH CHUYÊN CẦN

.

♦  Lê Thùy Marian (lớp 1B)

♦  Lý Minh Tú Sasha (lớp 1B)

♦  Ngô Phương Uyên Hannah (lớp 5B)

♦  Nguyễn Quang Khang Ritchie (lớp 2B)

♦  Phạm Đăng Khoa Kenny (lớp 4A)

♦  Phan Gia Lâm (lớp 4A)

♦  Trương Thị Tâm Uyên (lớp 5B)

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

BẢNG DANH DỰ Khóa I/2012-2013

————————————————————

 

HỌC SINH GIỎI

 

♦  Lê Thùy Marian (lớp 1A3)

♦  Lý Minh Tú (Sasha) (lớp 1A1)

♦  Nguyễn Cẩm Mây (lớp 3B)

♦  Nguyễn Mai Khánh (lớp 1A2)

♦  Nguyễn Mai Trâm (lớp 1A2)

♦  Trần Hunter (lớp 1A1)

♦  Trương Thị Tâm Uyên (lớp 5A)

 

HỌC SINH CHUYÊN CẦN

.

♦  Đoàn Trung Can (Ken) (lớp 5A)

♦  Hồ Ngọc Đắc (Douglas) (lớp 1A1)

♦  Nguyễn Phương Vy (lớp 1B)

♦  Nguyễn Trân Hannah (lớp 3B)

♦  Trương Văn Tâm An (lớp 5A)

♦  Vũ Kim Phụng Kristine (lớp 1A3)

♦  Vương Khánh Bảo (lớp 1B)

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

.

BẢNG DANH DỰ Khóa II/2011-2012

————————————————————–

 

HỌC SINH XUẤT SẮC

 

♦  Nguyễn Phương Vy (lớp 1A2)

.

HỌC SINH GIỎI

 

♦  Huỳnh Ngọc Tammy (lớp 1A2)

♦  Lý Minh Tuấn (Brendan) (lớp 4B)

♦  Nguyễn Cẩm Mây (lớp 3A)

 

HỌC SINH CHUYÊN CẦN

.

♦  Bùi Phan Sophia (lớp 1B)

♦  Lê Đan Thanh (Sabrina) (lớp 2A)

♦  Nguyễn Diễm Ly (Kelly) (lớp 3A)

♦  Nguyễn Trân Hannah (lớp 3A)

♦  Ong Teagan Thiên Thanh (lớp 1B)

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

BẢNG DANH DỰ Khóa I/2011-2012

————————————————————

  .

HỌC SINH GIỎI

 

.Chu Nhi Lisa (lớp 1A3)

.Lý Minh Tuấn (Brendan) (lớp 4A)

♦  Nguyễn Hoàng Ngọc Hân (lớp 2A)

  .

HỌC SINH CHUYÊN CẦN

 

.Bùi Phan Sophia (lớp 1A2)

♦  Đoàn Trần Tiến (lớp 5A)

♦  Đoàn Trung Can (lớp 4B)

♦  Đỗ Đăng Khoa (Eric) (lớp 1B)

♦  Phạm Huy Minh (lớp 5A)

♦  Tất Chí Mãn (Aaron) (lớp 1A2)

♦  Vũ Ngọc Anh (Ann) (lớp 5A)

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

.

BẢNG DANH DỰ Khóa II/2010-2011

————————————————————–

 

HỌC SINH GIỎI

.

.Ngô Phương Uyên Hannah (lớp 3B)

.Ngô Quốc Bảo Nicholas (lớp 1A1)

♦  Nguyễn Cẩm Mây (lớp 1B)

♦  Nguyễn Hoàng Ngọc Hân (lớp 2A)

♦  Nguyễn Phạm Minh Hằng (lớp 1A4)

♦  Trương Thị Tâm Uyên (lớp 3A)

 .

HỌC SINH CHUYÊN CẦN

  .

♦  Đoàn Trung Can (lớp 4A)

.Lê Đan Thanh (lớp 1B)

♦  Lý Minh Tuấn (lớp 3B)

♦  Thái Ngọc Bảo Trâm (lớp 2A)

.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

BẢNG DANH DỰ Khóa I/2010-2011

————————————————————

.

HỌC SINH GIỎI


.Hong T. Kevin (lớp 1A1)

.Lê Đan Thanh (lớp 1A1)

♦  Lê Ngọc Vi (lớp 1A2)

♦  Nguyễn Cẩm Mây (lớp 1A2)

♦  Nguyễn Hoàng Ngọc Hân (lớp 1B)

♦  Phạm Huy Minh (lớp 4B)

♦  Trương Văn Tâm An (lớp 3A)

.

HỌC SINH CHUYÊN CẦN


♦  Cao Thanh Patric (lớp 2B)

.Lê Amanda (lớp 1A1)

♦  Lý Minh Tuấn (lớp 3A)

♦  Nguyễn Diễm Ly (lớp 1B)

♦  Thái Ngọc Bảo Ngân (lớp 1A2)

.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

.

BẢNG DANH DỰ Khóa II/2009-2010

—————————————————————

.

HỌC SINH GIỎI


.Bùi Ánh Nguyệt Christina (lớp 2A)

.Cao Thanh Patric (lớp 2A)

♦  Nguyễn Bình Johnny (lớp 1A2)

♦  Nguyễn Duyên Linda (lớp 4A)

♦  Nguyễn Hoàng Ngọc Hân (lớp 1A1)

♦  Phạm Huy Minh (lớp 4A)

♦  Trương Văn Tâm An (lớp 2B)

♦  Vũ Ngọc Anh (lớp 4A)

 

HỌC SINH CHUYÊN CẦN


♦  Cao Thanh John (lớp 2A)

♦  Nguyễn Ái Hảo Hiền (lớp 2B)

♦  Nguyễn Minh Tuyết (lớp 1A2)

♦  Nguyễn Trân Hannah (lớp 1B)

.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

.

BẢNG DANH DỰ Khóa I/2009-2010

————————————————————-

.

HỌC SINH XUẤT SC

.

♦  Thái Ngọc Bảo Trâm (lớp 1A1)


HỌC SINH GIỎI


.Bùi Ánh Nguyệt Christina (lớp 1B)

.Cao Thanh Patric (lớp 1B)

♦  Lý Minh Tuấn (lớp 2A)

♦  Ngô Phương Uyên (lớp 3A)

.Nguyễn Ái Hảo Hiền (lớp 2A)

.Nguyễn Trân Hannah (lớp 1A1)

.Phan Gia Lâm (lớp 1A1)

♦  Trương Văn Tâm An (lớp 2A)

♦  Trương Thị Tâm Uyên (lớp 1B)

♦  Vũ Thùy Dương (lớp 3A)

.

HỌC SINH CHUYÊN CẦN


♦  Đỗ Phương Trân (lớp 1A2)

.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

.

BẢNG DANH DỰ Khóa II/2008-2009

—————————————————————

.

HỌC SINH GIỎI

 

.Barr Bridget Duyên (lớp 1A1)

.Cao Thanh Patric (lớp 1A2)

♦  Huỳnh Thy Carolyn (lớp 2B)

♦  Lý Minh Tuấn (lớp 1B)

♦  Ngô Phương Uyên (lớp 2A)

♦  Nguyễn Ái Hảo Hiền (lớp 1B)

♦  Nguyễn Bảo Trân (lớp 1A2)

♦  Nguyễn Duyên Linda (lớp 3B)

♦  Trịnh Hoàng Thiên (lớp 2B)

♦  Trương Thị Tâm Uyên (lớp 1A3)

♦  Vũ Kim Phụng (lớp 1A1)

♦  Vũ Ngọc Anh (lớp 3B)

c

HỌC SINH CHUYÊN CẦN


.Đồng Thị Quỳnh Nhi (lớp 1A3)

♦  Hà Bảo Như (lớp 3B)

.Hà Bảo Vy (lớp 1A2)

♦  Nguyễn Thị Thanh Mai (lớp 1B)

♦  Trần Thiên Quỳnh Nhi (lớp 2B)

♦  Wyatt Thị Hải Lập (lớp 1A1)

.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

.

BẢNG DANH DỰ Khóa I/2008-2009

————————————————————–

.

HỌC SINH XUẤT SC

.

.Lý Minh Tuấn (lớp 1A)

.Nguyễn Ái Hảo Hiền (lớp 1A)

♦  Nguyễn Elizabeth (lớp 3A)

.

HỌC SINH GIỎI


.Nguyễn Thanh Christy (lớp 1A)

.Phạm Tường Vi (lớp 3A)

.Trần Thiên Quỳnh Nhi (lớp 2A)

.

HỌC SINH CHUYÊN CẦN


.Huỳnh Lê Bích Ngọc (lớp 3A)

.Huỳnh Mandy Victoria (lớp 2A)

♦  Lê Thái Lanni (lớp 1A)

♦  Lê Thy Michelle (lớp 2A)

♦  Lưu Vi Vi (lớp 1B)

♦  Ngô Phương Uyên (lớp 1B)

♦  Trịnh Hoàng Thiên (lớp 2A)

♦  Vũ Ngọc Anh (lớp 3A)

.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

.

BẢNG DANH DỰ Khóa II/2007-2008

—————————————————————

.

HỌC SINH XUẤT SC

.

♦  Nguyễn Elizabeth (lớp 2A)

♦  Phạm Huy Minh (lớp 2B)

.

HỌC SINH GIỎI


.Đoàn Trần Tiến (lớp 2B)

.Đoàn Trung Can (lớp 2A)

.Huỳnh Minh Sáng (lớp 1B)

.Nguyễn Duyên Linda (lớp 2B)

.

HỌC SINH CHUYÊN CẦN


.Hà Vũ Minh Tâm (lớp 2A)

.Huỳnh Cẩm Linh (lớp 2A)

♦  Huỳnh Học Khiêm (lớp 1B)

♦  Ngô Phương Uyên (lớp 1A)

♦  Trần Lê Khánh (lớp 1A)

 

.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

.

BẢNG DANH DỰ Khóa I/2007-2008

————————————————————–

.

HỌC SINH XUẤT SC

.

.Dương Trần Linda (lớp 1A2)

.Huỳnh Minh Sáng (lớp 1A1)

.Nguyễn Duyên Linda (lớp 2A)

♦  Nguyễn Elizabeth (lớp 1B)

.

HỌC SINH GIỎI


.Đoàn Trung Can (lớp 1B)

.Hà Vũ Minh Tâm (lớp 1B)

.Huỳnh Học Khiêm (lớp 1A1)

♦  Phạm Huy Minh (lớp 2A)

.Phạm Tường Vi (lớp 2A)

.

HỌC SINH CHUYÊN CẦN


.Võ Hồ Oanh (lớp 2A)

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

.

120x600 ad code [Inner pages]

Recently Commented

  • XH: Rất may, việc gìn giữ nét đẹp của tiếng Việt vẫn nằm ở mối quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, nếu chúng ta cho...
  • hannhuswru: Tôi có tranh luận với một cậu em về vấn đề này. Tìm được trang web tôi thấy có vài điều cần trao đổi với...
  • XH: Xin chào Kim Tin, Trước hết, xin cảm ơn Kim Tin đã cho nhận xét và đóng góp ý kiến. Về đề nghị sử dụng từ...
  • Kim Tin: Xin chào, tôi thường cũng thường xuyên sử dụng “liên hệ” trong thông báo Ví dụ thông báo trong...
  • vothanhha: Hihi. các bạn cố gắng lên nha. Tiếng Việt mình ngĩ không khó đâu. Nếu cần liên hệ với mình nha: yahoo:...